Mặt bằng chi tiết căn hộ 07 & 08 tòa Trường Thành A – Tràng An Complex

Cơ cấu các loại căn hộ dự án Tràng An Complex:
+ Loại 1: Căn hộ từ 75m2 đến 80 m2 (có 2 phòng ngủ)
+ Loại 2: Căn hộ từ 90m2 đến 100 m2 (có 2 phòng ngủ + 1)
+ Loại 3: Căn hộ khỏang 142 m2 (có nhiều hơn 3 phòng ngủ)
+ Tòa Trường An: 13 căn; Diện tích: 74 đến 104m2
+ Tòa Trường Trường Thành A: 13 căn; Diện tích: 74m2 đến 98m2
+ Tòa Trường Thành B: 12 căn; Diện tích: 79m2 đến 142m2